Egzamin gimnazjalny


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. Informacje o egzaminie:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/

2. Harmonogram:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Informacja%20GIMNAZJUM%20calosc.pdf

 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20gimnazjalny.pdf

6. Podstawa programowa

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/podstawa-programowa/

7. Materiały dodatkowe:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/materialy-dodatkowe/