Egzamin maturalny


 


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. Informacje o egzaminie:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule

2. Harmonogram:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160819%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202017%20r%20OGOLNE%20Fin.pdf

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Informacja%20MATURA%20calosc.pdf

 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20maturalny.pdf

6. Podstawa programowa

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/podstawa-programowa/

7. Informatory:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

8. Materiały dodatkowe:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

 


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. Komunikat w sprawie opłat maturalnych w roku szkolnym 2016/2017:

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2781