Kadra


Dyrektor SMS ZPRP w Płocku

Bogdan Lemanowicz

 

 

Wicedyrektor ds. Sportowych

Bogdan Zajączkowski

Ewa Kawtańska - Główna Księgowa

ADMINISTRACJA:

Aleksandra Żółtowska - Sekretariat

 ROK SZKOLNY 2019/2020

 

RADA PEDAGOGICZNA 2019/2020
Elżbieta Berent - geografia
Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska - informatyka
Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne
Grażyna Kalinowska – wiedza o kulturze
Sławomir Kaniewski – religia
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne
Kinga Pietrzak – matematyka
Marzanna Polańczyk - język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Monika Rokicka – Sweklej – język angielski
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska - język angielski
Andrzej Wolano – wychowanie fizyczne
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

 

KADRA SZKOLENIOWA 2019/2020

Marek Jagodziński - trener (licencja A)
Andrzej Marszałek - trener (licencja A)
Artur Piechota - trener (licencja EHF Master Coach)
Andrzej Wolano - trener (licencja A)
Monika Gozdecka - trener odnowy biologicznej
Wojciech Piasecki - trener odnowy biologicznej
Sylwia Bazelak – Kamińska - psycholog
Aleksandra Seżalska – kierownik grup sportowych

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

RADA PEDAGOGICZNA 2018/2019
Elżbieta Berent - geografia
Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska - informatyka
Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne
Grażyna Kalinowska – wiedza o kulturze
Sławomir Kaniewski – religia
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne
Kinga Pietrzak – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie
Marzanna Polańczyk - język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska - język angielski
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

KADRA SZKOLENIOWA 2018/2019

Marek Jagodziński - trener (licencja A)
Andrzej Marszałek - trener (licencja A)
Artur Piechota - trener (licencja EHF Master Coach)
Monika Gozdecka - trener odnowy biologicznej
Monika Gozdecka - trener odnowy biologicznej
Hubert Jankowski - trener odnowy biologicznej
Magdalena Matuszewska – psycholog
Daria Radzka - kierownik grupy sportowej
Sylwia Bazelak – Kamińska – psycholog


ROK SZKOLNY 2017/2018

RADA PEDAGOGICZNA 2017/2018
Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki
Iwona Cierpiałkowska - geografia
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska - informatyka
Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne
Grażyna Kalinowska – wiedza o kulturze
Sławomir Kaniewski – religia
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne
Kinga Pietrzak - matematyka
Marzanna Polańczyk - język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska - język angielski
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

 

KADRA SZKOLENIOWA:

Marek Jagodziński – trener (licencja A)

Andrzej Marszałek – trener (licencja A)

Artur Piechota – trener (licencja EHF Master Coach)

Monika Gozdecka – trener odnowy biologicznej

Wojciech Piasecki – trener odnowy biologiczne

Magdalena Matuszewska – psycholog

Daria Radzka – kierownik grup sportowych


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

RADA PEDAGOGICZNA 2017/2018
Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki
Iwona Cierpiałkowska - geografia
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska - informatyka
Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne
Grażyna Kalinowska – wiedza o kulturze
Sławomir Kaniewski – religia
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne
Kinga Pietrzak - matematyka
Marzanna Polańczyk - język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska - język angielski
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

 

KADRA SZKOLENIOWA:

Marek Jagodziński – trener (licencja A)

Andrzej Marszałek – trener (licencja A)

Artur Piechota – trener (licencja EHF Master Coach)

Monika Gozdecka – trener odnowy biologicznej

Wojciech Piasecki – trener odnowy biologiczne

Magdalena Matuszewska – psycholog

Daria Radzka – kierownik grup sportowych

KADRA SZKOLENIOWA 2016/2017

Marek Jagodziński - trener

Andrzej Marszałek - trener

Artur Piechota – trener

Monika Gozdecka – trener odnowy biologicznej

Wojciech Piasecki – trener odnowy biologicznej

Beata Nowakowska - Kreft – psycholog

Daria Radzka – kierownik grup sportowych

 

RADA PEDAGOGICZNA 2016/17

RADA PEDAGOGICZNA 2016/2017

Bogusław Adamkiewicz - matematyka
Elżbieta Berent - geografia
Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska - informatyka
Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne
Sławomir Kaniewski – religia
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne, wychowawca internatu
Marzanna Polańczyk - język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska - język angielski
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

 

Beata Nowakowska – Kreft – psycholog szkolny w latach 2013-17.

ADMINISTRACJA:

Ilona Padzik – sekretariat w latach 2013-17


ROK SZKOLNY 2015/2016


KADRA SZKOLENIOWA 2015/2016

Marek Jagodziński - trener

Andrzej Marszałek - trener

Artur Piechota – trener

Monika Gozdecka – trener odnowy biologicznej

Artur Dimitruk – trener odnowy biologicznej

Wojciech Piasecki – trener odnowy biologicznej

Beata Nowakowska - Kreft – psycholog

Daria Radzka – kierownik grup sportowych

 

RADA PEDAGOGICZNA 2015/2016

Bogusław Adamkiewicz - matematyka

Elżbieta Berent - geografia

Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki

Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka

Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne

Sławomir Kaniewski – religia

Sławomir Kąpiński – wychowanie fizyczne

Małgorzata Kocik – zajęcia artystyczne

Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki

Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu

Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne

Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne

Artur Piechota – wychowanie fizyczne

Marzanna Polańczyk - język polski

Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości

Marcin Rosiak – historia, wos

Alina Sobczyk – biologia

Joanna Stępniewska – wychowawca internatu

Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy

Małgorzata Szczepańska – język angielski

Iwona Warszawska - język angielski

Aleksander Zalewski - informatyka

Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu


ROK SZKOLNY 2014/2015


 

KADRA SZKOLENIOWA 2014/2015:

Bogdan Janiszewski - trener

Andrzej Marszałek - trener

Artur Piechota – trener

Artur Dimitruk – trener odnowy biologicznej

Wojciech Piasecki – trener odnowy biologicznej

Piotr Wiśniewski – trener odnowy biologicznej

Beata Nowakowska – psycholog

Daria Radzka – kierownik grup sportowych

 

RADA PEDAGOGICZNA 2014/2015:

Bogusław Adamkiewicz - matematyka

Elżbieta Berent - geografia

Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki

Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka

Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Jagodziński - wychowanie fizyczne

Sławomir Kaniewski – religia

Sławomir Kąpiński – wychowanie fizyczne

Małgorzata Kocik – zajęcia artystyczne

Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki

Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu

Bogdan Lemanowicz - wychowanie fizyczne

Andrzej Marszałek - wychowanie fizyczne

Artur Piechota – wychowanie fizyczne

Marzanna Polańczyk - język polski

Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości

Marcin Rosiak – historia, wos

Alina Sobczyk – biologia

Joanna Stępniewska – wychowawca internatu

Małgorzata Strzegowska – doradca zawodowy

Małgorzata Szczepańska – język angielski

Iwona Warszawska - język angielski

Aleksander Zalewski - informatyka

Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

ADMINISTRACJA:

Maria Bubniak - główna księgowa w latach 2013-15

ROK SZKOLNY 2013/2014


Kadra szkoleniowa 2013/2014

Bogdan Janiszewski - trener

Andrzej Marszałek - trener

Artur Piechota – trener

Anna Zajączkowska – trener odnowy biologicznej

Artur Dimitruk – trener odnowy biologicznej

Kamil Smoliński – trener odnowy biologicznej

Beata Nowakowska – psycholog

Łukasz Schodowski – kierownik grup sportowych

RADA PEDAGOGICZNA 2013/2014:

Elżbieta Berent - geografia

Danuta Czapska – wiedza o kulturze

Marzena Chełstowska - matematyka, informatyka

Maria Chmielewska - biologia

Joanna Chomka - Radzymińska - język niemiecki

Anna Dobrzeniecka – język rosyjski

Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka

Agata Gazda – język angielski

Sławomir Jaszewski – edukacja dla bezpieczeństwa

Bogdan Janiszewski – w- f

Sławomir Kaniewski – religia

Małgorzata Kocik – zajęcia artystyczne

Agnieszka Kroczewska – wychowawca internatu

Agnieszka Krynicka – wychowanie do życia w rodzinie

Andrzej Marszałek – w-f 

Artur Piechota – w-f

Marzanna Polańczyk - język polski

Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości

Marcin Rosiak – historia, wos

Joanna Stępniewska – wychowawca internatu

Małgorzata Szczepańska – język angielski

Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu