Strona główna | Matura 2023
Matura 2023

Matura 2023

 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac)

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

 Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023