Strona główna | Szkoła | Raport z ewaluacji zewnętrznej

Raport z ewaluacji zewnętrznej

 

W dniach 16 – 18 stycznia 2017 roku, w gimnazjum i liceum, została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.

 Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół.

Spełnianie przez szkołę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:
– podstawowego – świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości;
– wysokiego – świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań.
Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty w naszej szkole, oddzielnie dla gimnazjum i liceum, przeprowadzono badanie dotyczące wymagań:
– Uczniowie są aktywni;
– Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Badaniem objęto uczniów (ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki. Obserwowane były także zajęcia lekcyjne i treningowe. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w badanych wymaganiach.
Bardzo miło nam poinformować o wynikach ewaluacji zewnętrznej. Zarówno w gimnazjum, jak i w liceum, realizacja badanych wymagań została oceniona na poziomie wysokim. Jest to wielki zaszczyt dla całego środowiska szkolnego. Przede wszystkim jednak jest to dostrzeżenie ciężkiej, codziennej, wspólnej pracy uczennic, nauczycieli, trenerów, dyrekcji i pozostałych pracowników szkoły.
Poniżej prezentujemy szczegółowe raporty z przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

RAPORTY Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NG NLO SMS W PŁOCKU ZPRP