Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2021/22
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2021/22

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2021/22

 

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2021/22

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
14-16.06.2021 roku oraz 17-20.06.2021 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

002/2021041/2021
004/2021045/2021
007/2021047/2021
009/2021049/2021
011/2021050/2021
012/2021051/2021
013/2021052/2021
015/2021055/2021
016/2021058/2021
020/2021063/2021
022/2021064/2021
023/2021065/2021
024/2021066/2021
025/2021067/2021
026/2021068/2021
031/2021070/2021
038/2021071/2021
039/2021074/2021
040/2021

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci powinni do dnia 14.07.2021 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.

Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, do godziny 14:00 w dniu 16.07.2021 roku.