Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminie
11-14.06.2023 roku procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne
z przyjęciem do szkoły.

001/23

006/23

009/23

017/23

018/23

019/23

020/23

022/23

032/23

033/23

035/23

042/23

043/23

045/23

Pozostali kandydaci nie zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 11.07.2023 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.


Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, w dniu 12.07.2023 roku do godziny 14:00