Strona główna | Wyniki I etapu rekrutacji dziewcząt do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2024/25
Wyniki I etapu rekrutacji dziewcząt do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2024/25

Wyniki I etapu rekrutacji dziewcząt do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2024/25

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce,  po przeprowadzeniu w terminie
16-18.06.2024 roku procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatek zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu

nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

028/24

029/24

030/24

031/24

032/24

033/24

034/24

Pozostałe kandydatki nie zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.

Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 8.07.2023 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.


Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, w dniu 9.07.2024 roku do godziny 14:00.