Strona główna | NLO | KLASA 2 NLOP
KLASA 2 NLOP

KLASA 2 NLOP

Antoszek  Bartosz Ciupa Paweł Czerwonka Mateusz Gołąbek Marcin
Gruca Zuzanna
Hornik Szymon
Janiszewski Mateusz Janus Weronika
Jaworski Ignacy Koss Natalia Kuć Piotr Marchewka Krystian
Męczykowska Nikola Opara Wiktoria Pajdała Dawid Pękala Gabriela
Piotrowska Lidia Rogula Urszula Rusin Dominika Sawicki Jan
Sęk  Wiktor Stolarski Michał Szweda-Lewandowski Jan Wielgucki Jakub
 
Wolny Martyna Zgleszewska Joanna Łucak Julia  
       
       

NRZAWODNIKPOZYCJANR KOSZULKI
1Antoszek  Bartoszlewe rozegranie21
2Ciupa Pawełbramkarz32
3Czerwonka Mateuszlewe rozegranie10
4Gołąbek Marcinprawe skrzydło28
5Gruca Zuzannaśrodek rozegrania34
6Hornik Szymonprawe rozegranie25
7Janiszewski Mateuszśrodek rozegrania22
8Janus Weronikalewe skrzydło7
9Jaworski Ignacyobrotowy23
10Koss Nataliaobrotowa47
11Kuć Piotrlewe skrzydło26
12Łucak Juliaprawe skrzydło10
13Marchewka Krystianśrodek rozegrania27
14Męczykowska Nikolaśrodek rozegrania41
15Opara Wiktorialewe rozegranie52
16Pajdała Dawidbramkarz16
17Pękala Gabrielaobrotowa23
18Piotrowska Lidiabramkarka16
19Rogula Urszulalewe rozegranie36
20Rusin Dominikabramkarka32
21Sawicki Janlewe rozegranie30
22Sęk  Wiktorlewe rozegranie31
23Stolarski Michałprawe rozegranie33
24Szweda-Lewandowski Janprawe skrzydło34
25Wielgucki Jakublewe skrzydło35
26Wolny Martynalewe rozegranie45
27Zgleszewska Joannaobrotowa19