Kadra

Dyrektor SMS ZPRP w Płocku
Bogdan Lemanowicz

Wicedyrektor ds. Sportowych
Bogdan Zajączkowski

Główna Księgowa
Ewa Kawtańska

Sekretariat
Aleksandra Żółtowska

RADA PEDAGOGICZNA 2019/2020
Elżbieta Berent – geografia
Joanna Chomka – Radzymińska – język niemiecki
Lidia Dutkiewicz – chemia, fizyka
Wioletta Dzięgielewska – zajęcia artystyczne
Piotr Gruk – edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Głuszkowska – informatyka
Marek Jagodziński – wychowanie fizyczne
Grażyna Kalinowska – wiedza o kulturze
Sławomir Kaniewski – religia
Agnieszka Kozakiewicz – język niemiecki
Agnieszka Kroczewska – wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca internatu
Bogdan Lemanowicz – wychowanie fizyczne
Andrzej Marszałek – wychowanie fizyczne
Artur Piechota – wychowanie fizyczne
Kinga Pietrzak – matematyka
Marzanna Polańczyk – język polski
Joanna Puzio – podstawy przedsiębiorczości
Monika Rokicka – Sweklej – język angielski
Marcin Rosiak – historia, wos
Alina Sobczyk – biologia
Przemysław Stelmaszewski – wychowanie fizyczne
Joanna Stępniewska – wychowawca internatu
Małgorzata Szczepańska – język angielski
Iwona Warszawska – język angielski
Andrzej Wolano – wychowanie fizyczne
Mirosław Żołnowski – wychowawca internatu

KADRA SZKOLENIOWA
Marek Jagodziński – trener (licencja A)
Andrzej Marszałek – trener (licencja A)
Artur Piechota – trener (licencja EHF Master Coach)
Andrzej Wolano – trener (licencja A)
Paweł Rydz – trener
Przemysław Stelmaszewski – trener
Monika Gozdecka – trener odnowy biologicznej
Sylwia Bazelak – Kamińska – psycholog
Aleksandra Seżalska – kierownik grup sportowych
Magdalena Małecka – trener odnowy biologicznej
Krzysztof Mysera – trener odnowy biologicznej
Wojciech Piasecki – trener odnowy biologicznej