Strona główna | Szkoła | Weronika Rorat stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Weronika Rorat stypendystką Prezesa Rady Ministrów

 

27 listopada 2017 roku w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów Stypendium Prezesa rady Ministrów na rok szkolny 2015/16. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje

 się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Wśród nagrodzonych 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i Płocka znalazła się uczennica klasy trzeciej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce – Weronika Rorat. W poprzednim roku szkolnym Weronika uzyskała średnią ocen 5,09.
Warto podkreślić, że identyczną średnią uzyskała również Izabela Świerżewska. Niestety szkoła mogła zgłosić tylko jedną kandydatkę i decyzją wszystkich uczennic w szkole została nią Weronika.
Po raz czwarty uczennica naszej szkoły została uhonorowana Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W poprzednich latach nagrodzone zostały: Małgorzata Suchy (2014) i Natalia Nosek (2015 i 2016).