Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2022/23
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2022/23

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2022/23

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminie 9-12.06.2022 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu

nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

001/2022
007/2022
008/2022
009/2022
011/2022
014/2022
017/2022
018/2022
019/2022
020/2022
022/2022
025/2022
027/2022
028/2022
034/2022
036/2022
037/2022

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 13.07.2022 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.


Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, do godziny 14:00 w dniu 15.07.2022 roku.