Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do: NLO w Kaliszu SMS ZPRP, NLO w Lublinie SMS ZPRP i  NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24
Wyniki I etapu rekrutacji do: NLO w Kaliszu SMS ZPRP, NLO w Lublinie SMS ZPRP i  NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24

Wyniki I etapu rekrutacji do: NLO w Kaliszu SMS ZPRP, NLO w Lublinie SMS ZPRP i  NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2023/24

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej  w Polsce oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce,  po przeprowadzeniu w terminie 15-18.06.2023 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 do szkół w Kaliszu, Lublinie i Płocku.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

KALISZ                             LUBLIN                             PŁOCK

058/23                            057/23                             063/23

060/23                             061/23                             069/23

064/23                             062/23                             071/23

074/23                             068/23                             072/23

077/23                             075/23                             073/23

090/23                             085/23                             081/23

091/23                             087/23                             082/23

094/23                             088/23                             083/23

097/23                             102/23                             089/23

098/23                             108/23                             093/23

109/23                                                                       101/23

110/23                                                                       106/23

112/23                                                                       107/23

113/23                                                                       114/23

Pozostałe kandydatki nie zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.

Zakwalifikowane kandydatki powinny do dnia 11.07.2023 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty powinny być przesłane do NLO SMS w Płocku ZPRP (09-402 Płock, ul. Kilińskiego 4).

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkół w Kaliszu, Lublinie i Płocku.


Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, w dniu 12.07.2023 roku do godziny 14:00.