Strona główna | Aktualności | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2020/21
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2020/21

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO SMS w Płocku ZPRP na rok szkolny 2020/21

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
30.06–2.07.2020 roku oraz 3-5.07.2020 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021:

003/2020                    030/2020

009/2020                    031/2020

011/2020                    033/2020

015/2020                    037/2020

018/2020                    039/2020

019/2020                    044/2020

020/2020

024/2020

026/2020

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci powinni do dnia 15.07.2020 r. do godziny 15:00 dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną – decyduje data doręczenia).

Po otrzymaniu świadectwa, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, do godziny 14:00 w dniu 17.07.2020 roku.