Strona główna | Aktualności | Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/21
Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/21

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
30.06–2.07.2020 roku oraz 3-5.07.2020 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek i kandydatów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

003/2020                    030/2020

015/2020                    031/2020

018/2020                    033/2020

019/2020                    037/2020                               

020/2020                    039/2020

024/2020                    044/2020

026/2020

Przyjęte kandydatki i kandydaci powinni do dnia 4.08.2020 r. do godziny 15:00 dostarczyć oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.