Strona główna | Aktualności | Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/20

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
9-11.06.2019 roku, 12-14.06.2019 roku oraz 17-19.06.2019 roku procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2019/2020:


ROCZNIK 2003 i 2004 – KLASA 1 NLOG PO GIMNAZJUM

004/2019
005/2019
011/2019
018/2019
019/2019
024/2019
026/2019
027/2019
028/2019
033/2019
035/2019           
 
084/2019
089/2019
093/2019
094/2019
096/2019
097/2019
099/2019
100/2019
102/2019
104/2019
108/2019           
112/2019
116/2019
118/2019
119/2019
120/2019       

ROCZNIK 2004 i 2005 – KLASA 1 NLOP PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

043/2019
044/2019
047/2019
051/2019
055/2019
056/2019
057/2019
062/2019           
065/2019
069/2019
072/2019
078/2019
080/2019
125/2019
126/2019 

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci powinni do dnia 04.07.2019 r. do godziny 16:00 dostarczyć:
– klasa 1 NLOG (rocznik 2003 i 2004) – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych,
– klasa 1 NLOP (rocznik 2004 i 2005) – oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona do godziny 12:00 w dniu 5.07.2019 roku