Strona główna | Aktualności | Wizyta trenera Patryka Rombla
Wizyta trenera Patryka Rombla

Wizyta trenera Patryka Rombla

 

W dniach 23-24 listopada gościł w naszej szkole Patryk Rombel – trener Reprezentacji Polski Towarzyszyli mu trenerzy odpowiedzialni za przygotowanie w zakresie motoryczności wszystkich męskich kadr narodowych i szkół mistrzostwa sportowego. Celem ich wizyty było przeprowadzenie testów motorycznych zawodników płockiego SMS-u. Oceniany był poziom wytrzymałości podczas wysiłku z przewagą metabolizmu tlenowego (w trakcie, którego chłopcy mieli pobieraną krew celem określenia poziomu przyrostu mleczanu wraz z wysiłkiem potrzebnym do późniejszych analiz), wytrzymałości szybkościowej (na podstawie testu RAST), oraz samego przygotowania szybkościowego w trakcie biegu na odcinku 30m, co pozwala również na diagnostykę mocy rozwijanej na krótkim odcinku. W próbie na podstawie skoku dosiężnego oceniane były zdolności siłowe. Dopełnieniem były testy siłowe przeprowadzone wcześniej w naszej szkole jak również pomiar masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Trener Patryk Rombel obserwował i motywował naszych podopiecznych w tych testach ale przede wszystkim przeprowadził treningi doskonalące umiejętności gry w piłkę ręczną. Zajęcia były ukierunkowane na przekazanie jak największej ilości wiedzy (teoretycznej i praktycznej) w tematyce ataku i obrony. Wszystkie Szkoły Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce mają za zadanie ujednolicenie kształcenia sportowego młodych piłkarzy ręcznych, tak aby ze zbliżonymi umiejętnościami, zachowaniami na boisku i wspólną taktyką gry w obu formacjach (defensywnej i ofensywnej) mogli spotykać się na zgrupowaniach reprezentacji Polski wszystkich kategorii wiekowych.