Strona główna | Szkoła | Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/20

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w Warszawie w terminie 24 – 26.06.2019 roku procedury rekrutacyjnej, podaje listę kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej):
ROCZNIK 2004 – KLASA 1 NLOP PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

L.P.   
Numer startowy  
L.P.    
Numer startowy   
1.29.51
2.1310.59
3.2611.63
4.3112.65
5.3213.74
6.3614.80
7.4515.86
8.46  

DO 15.07.2019r.
Zakwalifikowani kandydaci składają wniosek o przyjęcie do I klasy NLO SMS w Płocku ZPRP oraz oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.
Powyższe dokumenty kandydaci przesyłają na adres ZPRP.